Sumber Daya Genetik Komoditas Biwa

5 data ditemukan.

Biwa Bulat
Eriobotrya gn.
Eriobotrya japonica sp.
Biwa lonjong
Eriobotrya gn.
Eriobotrya japonica sp.
Biwa oval
Eriobotrya gn.
Eriobotrya japonica sp.
BW-12
Eriobotrya gn.
Eriobotrya japonica sp.
BW-13
Eriobotrya gn.
Eriobotrya japonica sp.