Sumber Daya Genetik Komoditas Jambu monyet

1 data ditemukan.

Jambu Monyet
Anacardium gn.
A. occidentale sp.