Sumber Daya Genetik Komoditas Asam kandis

1 data ditemukan.

Garcinia xanthochymus (asam kandis)
Garcinia gn.
Garcinia xanthochymus sp.