Sumber Daya Genetik Komoditas Manggis

103 data ditemukan.

SN-01
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
SN-02
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
SN-03
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
SN-04
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
SN-05
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
SN-06
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
LBM-01
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
PSM-01
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
PSM-02
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
PSM-03
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
PSM-04
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
KMG-01
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
KMG-02
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
KMG-03
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
KMG-04
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
KMG-05
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Ratu Kamang
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
BB-01
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
BB-02
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
BB-03
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
BB-04
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
BB-05
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
KP-01
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
KP-02
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
KP-03
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
KP-04
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
KP-05
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
KP-06
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
ARP-01
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
ARP-03
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
KR-01
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
KR-02
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
KR-03
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
KR-04
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
KR-05
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
KR-06
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
KR-07
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
TA-01
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
TA-02
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
TA-03
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
TA-04
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
TA-05
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
TB-01
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
TB-02
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
TB-03
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
TB-04
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
TB-05
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
TB-06
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
TB-07
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
TB-08
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
OKI-01
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
OKI-02
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
OKU-03
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
OKU-05
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
LH-08
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Ratu Tembilahan
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
SAT-01
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
SAT-02
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
BKL-01
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
BKL-03
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
BKL-06
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
BKL-07
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
BLT-06
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
BLT-08
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
BLT 12 (Manggis kipas)
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
BLT-10
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Garcinia selebica (Arp. 5498)
Garcinia gn.
Garcinia selebica sp.
Garcinia perocta (Arp. 5502)
Garcinia gn.
Garcinia perocta sp.
Garcinia reedia (Arp. 5510)
Garcinia gn.
Garcinia reedia sp.
Garcinia reedia (Arp. 5511)
Garcinia gn.
Garcinia reedia sp.
Garcinia perocta (Arp. 5504)
Garcinia gn.
Garcinia perocta sp.
Garcinia selebica (Arp. 5452)
Garcinia gn.
Garcinia selebica sp.
Garcinia selebica (Arp. 5446)
Garcinia gn.
Garcinia selebica sp.
Garcinia selebica (Arp. 5448)
Garcinia gn.
Garcinia selebica sp.
Lokal aripan
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Lokal aripan
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Lokal payakumbuh
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Lokal payakumbuh
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Lokal payakumbuh
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Lokal payakumbuh
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Kaligesing
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Kaligesing
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Kaligesing
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Kaligesing
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Kaligesing
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Kaligesing
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Kaligesing
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Kaligesing
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Kaligesing
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Kaligesing
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Kaligesing
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Kaligesing
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Kaligesing
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Kaligesing
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Lokal Sumbar
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Lokal Sumbar
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Lokal Sumbar
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Lokal Sumbar
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Lokal payakumbuh
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Kaligesing
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Lokal Sumbar
Garcinia gn.
Garcinia mangostana sp.
Manggis jepang daun panjang
- gn.
- sp.
Manggis jepang latang
- gn.
- sp.